MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ

Màn hình LED P1.25 trong nhà

Báo Giá

Màn hình LED P1.53 trong nhà

Báo Giá

Màn hình LED P1.58 trong nhà

Báo Giá

Màn hình LED P1.66 trong nhà

Báo Giá

Màn hình LED P1.87 trong nhà 

Báo Giá

Màn hình LED P2 trong nhà

Báo Giá

Màn hình LED P3 trong nhà

Báo Giá

Màn hình LED P4 trong nhà

Báo Giá

MÀN HÌNH LED NGOÀI TRỜI

Màn hình LED P3 ngoài trời

Báo Giá

Màn hình LED P4 ngoài trời

Báo Giá

Màn hình LED P5 ngoài trời

Báo Giá

Màn hình LED P6 ngoài trời

Báo Giá

ỨNG DỤNG

MÀN HÌNH GHÉP

Màn hình ghép LG 46inch

Báo Giá

Màn hình ghép ORION 46inch

Báo Giá

Màn hình ghép ORION 55 inch

Báo Giá

Màn hình ghép LG 55 Inch

Báo Giá

ĐỐI TÁC

TIN TỨC