Lắp đặt màn hình LED cho trường mầm non Đông Dư

Lắp màn hình LED tại trường mầm non Đông Dư – Loại module: P2 – Diện tích: 4.53m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Trường mầm non Đông Dư – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội – Thời…

Lắp đặt màn hình LED cho trường mầm non An Dương

Lắp màn hình LED tại trường mầm non An Dương – Loại module: P2.5 – Diện tích: 11.52m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Trường mầm non An Dương – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội – Thời…

Lắp màn hình LED cho nhà hàng Thanh Còi Thanh Hóa

Lắp màn hình LED tại nhà hàng Thanh Còi – Loại module: P2.5 – Diện tích: 5,12m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Nhà hàng Thanh Còi – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Thanh Hóa – Thời gian: T11/2023

Lắp đặt màn hình LED cho Đại học Xây dựng Miền Tây

Lắp màn hình LED hội trường tại đại học Xây dựng Miền Tây-Vĩnh Long – Loại module: P2 – Diện tích: 33,18m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Đại học Xây dựng Miền Tây – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa…

Lắp đặt màn hình LED cho công ty CP chăn nuôi Việt Nam

Lắp màn hình LED phòng họp tại cty CP chăn nuôi VN chi nhánh Hải Dương – Loại module: P2 – Diện tích: 4,1m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Cty CP chăn nuôi VN – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM –…

Lắp đặt màn hình LED hội trường điện lực Cầu Giấy

Lắp màn hình LED tại điện lực Cầu Giấy-Hà Nội – Loại module: P2 – Diện tích: 9,32m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Điện lực Cầu Giấy – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Cầu Giấy-Hà Nội – Thời…

Lắp đặt màn hình LED cho đại học Phenikaa

Lắp màn hình LED tại đại học Phenikaa – Loại module: P2 – Diện tích: 56.52m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Trường đại học Phenikaa – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội – Thời gian: T10/2023

Lắp đặt màn hình LED tại trường mầm non Đoàn Thị Điểm

Lắp màn hình LED tại trường mầm non Đoàn Thị Điểm – Loại module: P2.5 – Diện tích: 5.53m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà  – Chủ đầu tư: Cty TNHH SXNT EDU Tràng An – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội…

Lắp đặt màn hình LED cho hội trường TT chính trị Kiến Xương-Thái Bình

Lắp màn hình LED hội trường tại trung tâm chính trị Kiến Xương-Thái Bình – Loại module: P2.5 – Diện tích: 16,38m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Cty TNHH thương mại dịch vụ và công nghệ Hải Hưng – Đơn vị thi công: Công ty Cổ…

Lắp đặt màn hình LED hội trường công ty CP đầu tư XD HUD Kiên Giang

Lắp màn hình LED hội trường tại công ty CP đầu tư XD HUD Kiên Giang – Loại module: P3 – Diện tích: 12,39m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư XD HUD Kiên Giang – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần…