Màn hình LED Hàn Quốc fine pitch Indoor small pixel LED Display H-Fine Pitch

Màn hình LED Hàn Quốc trong nhà pixel nhỏ LED Display H-Fine Pitch

Mã sản phẩm: H-Fine Pitch
Hãng: Hanmac LED/ Made in Korea
Giá: Liên hệ