Màn hình led P2 trong nhà tại Quân đội nhân dân Việt Nam