Lắp đặt màn hình LED ngoài trời cho khu du lịch Gio Hải Quảng Trị

Thông tin công trình chi tiết: – Loại module: P4 outdoor – Diện tích: 22.12m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình led ngoài trời – Chủ đầu tư: UBND Gio Hải Quảng Trị – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Quảng Trị – Thời gian: năm 2022…