Lắp đặt màn hình LED đại học sư phạm Hà Nội 2

Thông số: – Loại module: P3 – Diện tích: 43.32m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED hội trường trong nhà  – Chủ đầu tư: Đại học sư phạm Hà Nội 2 – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Vĩnh Phúc – Thời gian: T3/2023

Lắp đặt màn hình LED UBND phường Giang Biên Hà Nội

Thông số – Loại module: P2.5 – Diện tích: 4.2m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED phòng họp trong nhà  – Chủ đầu tư: UBND phường Giang Biên  – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội – Thời gian: T3/2023

Lắp đặt màn hình LED bệnh viện đa khoa Lai Châu

Thông số: – Loại module: P2.5 – Diện tích: 13.11m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED hội trường trong nhà  – Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Lai Châu – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Lai Châu – Thời gian: T2/2023