Lắp đặt màn hình LED cho công ty cổ phần mặt đất Sài Gòn

Lắp màn hình LED tại công ty cổ phần mặt đất Sài Gòn – Loại module: P1.86 – Diện tích: 4.81m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Công ty CP mặt đất – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: TP…

Lắp đặt màn hình LED cho khu công nghiệp An Khánh

Lắp màn hình LED tại khu công nghiệp An Khánh – Loại module: P5 out – Diện tích: 4.61m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED ngoài trời – Chủ đầu tư: Trường mầm non An Dương – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội –…

Lắp đặt màn hình LED cho trường mầm non Đông Dư

Lắp màn hình LED tại trường mầm non Đông Dư – Loại module: P2 – Diện tích: 4.53m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Trường mầm non Đông Dư – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội – Thời…

Lắp đặt màn hình LED cho trường mầm non An Dương

Lắp màn hình LED tại trường mầm non An Dương – Loại module: P2.5 – Diện tích: 11.52m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Trường mầm non An Dương – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội – Thời…

Lắp màn hình LED cho nhà hàng Thanh Còi Thanh Hóa

Lắp màn hình LED tại nhà hàng Thanh Còi – Loại module: P2.5 – Diện tích: 5,12m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Nhà hàng Thanh Còi – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Thanh Hóa – Thời gian: T11/2023

Lắp đặt màn hình LED cho Đại học Xây dựng Miền Tây

Lắp màn hình LED hội trường tại đại học Xây dựng Miền Tây-Vĩnh Long – Loại module: P2 – Diện tích: 33,18m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Đại học Xây dựng Miền Tây – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa…

Lắp đặt màn hình LED cho công ty CP chăn nuôi Việt Nam

Lắp màn hình LED phòng họp tại cty CP chăn nuôi VN chi nhánh Hải Dương – Loại module: P2 – Diện tích: 4,1m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Cty CP chăn nuôi VN – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM –…

Lắp đặt màn hình LED hội trường điện lực Cầu Giấy

Lắp màn hình LED tại điện lực Cầu Giấy-Hà Nội – Loại module: P2 – Diện tích: 9,32m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Điện lực Cầu Giấy – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Cầu Giấy-Hà Nội – Thời…

Lắp đặt màn hình LED cho đại học Phenikaa

Lắp màn hình LED tại đại học Phenikaa – Loại module: P2 – Diện tích: 56.52m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà – Chủ đầu tư: Trường đại học Phenikaa – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội – Thời gian: T10/2023

Lắp đặt màn hình LED tại trường mầm non Đoàn Thị Điểm

Lắp màn hình LED tại trường mầm non Đoàn Thị Điểm – Loại module: P2.5 – Diện tích: 5.53m2 – Ứng dụng vị trí: Màn hình LED trong nhà  – Chủ đầu tư: Cty TNHH SXNT EDU Tràng An – Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần SUNTECH VIETNAM – Địa chỉ: Hà Nội…