Công trình màn hình led P1.87 tại Đài truyền hình Nghệ An