Công trình màn hình led P2.5 trong nhà tại Tường tiểu học Nhật Tân