Lựa chọn màn hình ghép phù hợp

Vị trí sử dụng để đặt màn hình Đối với việc đặt màn hình ghép ở trong nhà thì chúng ta cần chú ý tới ánh sáng, không gian, nội thất của cả căn phòng sao cho màn hình ghép trở nên nổi bật và tạo nhiều chú ý nhất. Còn với những đơn vị…